Test

Prodajna cijena u kunama: 303,16

Otkupna cijena u kunama: 215,51

Prodajni tečaj HNB: 3,861

Otkupni tečaj HNB: 3,861

Vrijeme formiranja tečaja: 19.05.2022