Test

Prodajna cijena u kunama: 266,46

Otkupna cijena u kunama: 189,42

Prodajni tečaj HNB: 3,850

Otkupni tečaj HNB: 3,850

Vrijeme formiranja tečaja: 22.10.2021