Test

Prodajna cijena u kunama: 263,67

Otkupna cijena u kunama: 187,44

Prodajni tečaj HNB: 3,841

Otkupni tečaj HNB: 3,841

Vrijeme formiranja tečaja: 03.08.2021