Test

Prodajna cijena u kunama: 254,58

Otkupna cijena u kunama: 180,98

Prodajni tečaj HNB: 3,882

Otkupni tečaj HNB: 3,882

Vrijeme formiranja tečaja: 12.04.2021